Cistenie povál od holubieho trusu a uhynutých holubov

Na základe dlhorocných skúseností so závaznou problematikou povál, ktoré sú zahniezdené holubmi, hlavne starsích castí miest a obcí, Vám Firma Insekta DDD na profesionálnej úrovni vycistí povaly od holubieho trusu a holubincov, ktorý môze byt pôvodcom rôznych závazných respiracných a iných ochorení, nakolko na tele holubov, v ich hniezdach a truse sa vyskytuje zhruba 100 rôznych pôvodcov chorôb (vírusy, baktérie, pliesne, mikroorganizmy podobné baktériám) a parazitov (cervy). Samozrejme, ze k tomu sa postaráme aj o likvidáciu uhynutých holubov, holubincov a pod. Súcasne pocas výkonu cistiacich prác bude vykonaná aj dvojnásobná ochranná dezinfekcia (prvá pred zapocatím prác a druhá po vycistení povaly) za úcelom likvidácie choroboplodných mikroorganizmov. Zaroven, pokial si to budete priat, vypraceme povaly od velkorozmerného, domového a iného odpadu, nalozime a zlikvidujeme. Cenovú kalkuláciu Vám vypracujeme bezplatne po obhliadke objektu.