Elektronické plašiče a lapače

Elektronické plašiče a lapače slúžia k odháňaniu a likvidácii lietajúceho a lezúceho hmyzu, hlodavcov a divej zveri (muchy, komáre, myši , potkany , kuny , krty, lasice, hraboše, tchory, líšky) ,ekologicky čistým spôsobom , bez použitia chemických látok a jedovatých požerových nástrah.

Princíp činnosti

Elektronický ultrazvukový plašič vysiela ultrazvukové signály , ktoré nepriaznivo vplývajú na sluchové ústrojenstvo a nervovú sústavu hlodavcov .Tento zvuk však nepočujú ľudia a ani niektoré hospodárske zvieratá . Má ale veľký vplyv na hlodavce, pretože poškodzuje ich základné životné funkcie a vyvoláva medzi nimi stres a nervozitu. Hlodavce prestávajú prijímať potravu, rozmnožovať sa a v konečnom dôsledku opúšťajú územie v dosahu plašiča.

Jeho využitie je prevažne:

  • v domácnostiach
  • kanceláriách
  • garážach
  • skladoch
  • hospodárskych budovách
  • golfových ihriskách
  • priemyselných parkoch